Miejmy odwagę nazywać dobro i zło po imieniu wbrew poprawności politycznej…

Liturgia słowa Bożego piętnastej niedzieli roku A ukazuje skuteczność Boga, który mówi i czyni zgodnie ze swoją myślą i wolą, spadając jak ulewa z nieba, aby nawodnić i użyźnić ziemię, zapewniając urodzaj i pokarm (zob. Iz 55,10n).
Święty Paweł w drugiej niedzielnej lekcji (Rz 8, 18-23) porównuje marność i cierpienie w drodze ku przyszłej chwale do bólów rodzenia. Nadzieja wyzwolenia z niewoli zepsucia tego co stworzone, ukazuje przyszłą chwałę dzieci Bożych. Tajemnice królestwa niebieskiego objawia Jezus w przypowieściach. W niedzielę 16 lipca słyszymy przypowieść o siewcy. Chrystus jako siewca głosi słowa o królestwie podobne do ziaren rzucanych w ziemię.

Czytaj dalej Miejmy odwagę nazywać dobro i zło po imieniu wbrew poprawności politycznej…

Bóg okazuje nam swoją miłość!

W czasie wędrówki Izraelitów przez pustynię „lud pragnął wody” i bał się, że wyprowadzenie z Egiptu oznaczało „wydać na śmierć z pragnienia” – czytamy w pierwszej lekcji mszalnej w trzecią niedzielę Wielkiego Postu 19 marca (Wj 17,3). Bożą odpowiedzią na to pragnienie było wypłynięcie wody ze skały pod uderzeniem laską Mojżesza. W świetle wiary widzimy w Chrystusie tę duchową skałę, z której jako ze źródła wypływa z Bożego Serca, przebitego na krzyżu włócznią żołnierza, strumień krwi i wody, darowany nam w sakramentach chrztu i Eucharystii, po to aby nasza droga przez doczesność po wyjściu z niewoli grzechu prowadziła do wieczności we wspólnocie z Bogiem na zawsze.

Czytaj dalej Bóg okazuje nam swoją miłość!

Polska w drodze ku przemianie w blasku prawdy

Bóg mówi do mnie i do nas w czytaniach niedzielnych 12 marca, w liturgii słowa mszy św. w drugą niedzielę Wielkiego Postu: razem z Abrahamem wyjdź z twojej ziemi (…) do kraju, który ci ukażę; w odpowiedzi na Boże wezwanie i obietnicę posłuszny Abram „udał się w drogę” (Rdz 12, 1-4). W drugiej lekcji mszalnej św. Paweł pisze do swojego ucznia Tymoteusza: weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii (2 Tm 1,8). Zaś Jezus bierze i prowadzi Piotra, Jakuba i Jana na górę Przemienienia po to, aby tam weszli, zobaczyli jaśniejącą chwałę Jezusa, a następnie zeszli, podążając ku doświadczeniu modlitwy i udręki w ogrodzie Getsemani. Oto Chrystus przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię (2 Tm 1,10). W nadziei, świetle Przemienienia i wiary gotowi jesteśmy iść drogą przez ciemność ku światłu.

Czytaj dalej Polska w drodze ku przemianie w blasku prawdy

Przyjdź, Jezu Chryste, idź precz, szatanie

Wielkopostny czas modlitwy i pokuty prowadzi przez nawrócenie do przeżycia Męki Pańskiej, której owocem jest paschalne zwycięstwo nad grzechem, śmiercią, piekłem i szatanem, dokonane przez nowego Adama – Jezusa Chrystusa, po to aby odkupić i pojednać z Bogiem grzeszne dzieci, uczestniczące jako potomstwo w pierworodnej winie naszych prarodziców Adama i Ewy. Czytaj dalej Przyjdź, Jezu Chryste, idź precz, szatanie

W dniu rozpoczęcia Wielkiego Postu

Wezwanie do zaufania w Bożą miłość i opiekę, zawarte w Ewangelii niedzielnej 26 lutego dobrze przygotowuje nas do wejścia w czas Wielkiego Postu, rozpoczynającego się w Popielec już po 3 dniach, tj. własnie dziś. Nie troszczcie się zbytnio (Mt 6,31) o sprawy materialne, pamiętajcie o Bogu, duszy i przyszłym zmartwychwstaniu ciała jako świątyni Ducha Świętego.

Czytaj dalej W dniu rozpoczęcia Wielkiego Postu